ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Με την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης των σεμιναρίων 1,2, 3, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν δυο σεμινάρια ανάμεσα στα 4 που προσφέρονται, τα οποία είναι πιο σχετικά με τη δική τους κλινική/επαγγελματική ιδιότητα. Η ολοκλήρωση και αυτής της προϋπόθεσης σε συνδυασμό με τις άλλες που αφορούν τους Κύκλους 1-3, οδηγεί στην κατάκτηση της τελικής βεβαίωσης για την βασικής πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο USC.

Αυτά τα εξειδικευμένα σεμινάρια αφορούν ένα εύρος ειδικών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των αισθητηριακών αρχών σε συγκεκριμένα πλαίσια/περιβάλλοντα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή στον 1ο Κύκλο (CE 1) της τωρινής σειράς εκπαίδευσης του UniversityofSouthernCalifornia (USC) ή της σειράς των USC & WPSπροηγούμενων ετών. ΔΕΝ είναι αποδεκτή ως προϋπόθεση παρακολούθηση θεωρητικών σεμιναρίων από άλλες σειρές εκπαίδευσης στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση.

 

Δηλώστε άμεσα τη συμμετοχή σας στα τηλέφωνα του κέντρου μας 2310 326341 ή συμπληρώνοντας της online αίτηση.