ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η Ελληνική Ειστημονική Εταιρεία για την Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (ΕΛΕΕΑΟ) αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία της Συν-Εργασίας/Θεραπευτικής Παρέμβασης, για να εξασφαλίσει την ιδανική εκπαίδευση, την ενημέρωση, & την προώθηση της Θεωρίας & της Παρέμβασης της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (ΑΟ), ως πλαίσιο αναφοράς, στα δεδομένα της Ελλάδας.

ΗΕΛΕΕΑΟείναιμέλοςτης SIGN (Sensory Integration Global Network) & του ICESI (International Council on Education in Sensory Integration).

Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία είναι εγκεκριμένη για την πιστότητα στης αρχές της Θεωρίας & της Παρέμβασης της ΑΟ που αντιστοιχεί στις ανάγκες της Ελλάδας βασίζεται στα παγκόσμια δεδομένα.

Η σειρές εξειδίκευσης εξελίχθηκαν & διαμορφώθηκαν με βάση τις ανάγκες των Ελλήνων Εργοθεραπευτών τις οποίες οι ίδιοι έχουν εκφράσει τα τελευταία 18 χρόνια που διεξάγονται τα σεμινάρια με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA (USC). Η Ελληνική σειρά εξειδίκευσης που οργανώνει η Συν-Εργασία ενσωματώνει στη σειρά των USC, και τώρα πλέον αποδίδεται η αριθμημένη Βεβαίωση Πιστοποίησης με την ολοκλήρωση όλων των Κύκλων Εκπαίδευσης.

Η Ελληνική Σειρά όπως και άλλες εκπαιδευτικές σειρές στην Ευρώπη, στη Νότιο Αμερική, στην Ασία και στην Αφρική περιλαμβάνει επιπλέον εκπαίδευση στην αξιολόγηση & παρέμβαση βασιζόμενη στην πρακτική εξάσκηση. Η πρακτική αυτή εξάσκηση αναγνωρίζεται από το USC ως ιδανική, αλλά αδυνατεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο στις ΗΠΑ. Οι δυσκολίες βασίζονται στον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων στα σεμινάρια τους & λόγο εμποδίων νομικού πλαισίου. Η αντίστοιχη πρακτική στις ΗΠΑ, πραγματοποιείτε μόνο σε ιδιωτικά πλαίσια ή μέσα από την παρακολούθηση του μαθήματος OT610 του Τμήματος Εργοθεραπείας & Επιστήμης του Έργου του University of Southern California.

ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΝΟΜΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

 • Παγκοσμίου φήμης εκπαιδευτές
 • Τα σεμινάρια του USC αναπτύχθηκαν από επιφανείς ηγέτες στον τομέα της εργοθεραπείας που μελέτησαν άμεσα με τον Δρ. Α. JeanAyres, ιδρύτρια του πλαισίου αναφοράς της αισθητηριακής ολοκλήρωσης Ayres Sensory Integration ®. Όλοι οι εκπαιδευτές είναι εργοθεραπευτές, ακαδημαϊκοί, ερευνητές ή κλινικοί, με ειδίκευση στην αισθητηριακή επεξεργασία και στα αισθητηριακά σχετιζόμενα ελλείμματα.
 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχεδιασμένη για τις ανάγκες των Ελλήνων θεραπευτών
 • Πρακτικές γνώσεις
 • Εκπαίδευση στην κλινική συλλογιστική και στις πρακτικές τεχνικές παρεμβάσεις που μπορείτε αμέσως να εφαρμόσετε στην πράξη και την καθημερινή ζωή
 • Ζωντανές επιδείξεις
 • Παρατηρήση κλασικής αξιολόγησης και παρέμβασης της αισθητηριακής ολοκλήρωσης να επιδεικνύεται από κλινικούς ειδικούς σε παιδιά με αναγνωρισμένες ανάγκες
 • Η πιστοποίηση USC στην αισθητηριακή ολοκλήρωση θεωρείται ο καλύτερος δρόμος για την κατάκτηση προηγμένης ικανότητας στην θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της παρέμβασης.

Συμμετέχοντες

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Συνεχόμενης Εκπαίδευσης στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση του USC Chan Division (USC Chan Sensory Integration Continuing Education (CE) Certificate Program) είναι διαθέσιμο προς εργοθεραπευτές που έχουν αποφοιτήσει από εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργοθεραπείας το οποίο είναι αναγνωρισμένο από κυβερνητική υπηρεσία της χώρας όπου διεξάγεται η εκπαίδευση. Ένας περιορισμένος αριθμός φυσιοθεραπευτών και λογοθεραπευτών μπορούν επίσης να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα.   Το σεμινάριο CE Course 1 — Theoretical Foundations of Sensory Integration είναι ανοιχτό προς όλους τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες. Παρακαλώ δείτε τις πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το κάθε σεμινάριο.

Περιγραφή Σεμιναρίων

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Συνεχόμενης Εκπαίδευσης στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση του USC παρέχει μια ευκαιρία για τους ασκούμενους εργοθεραπευτές να κατακτήσουν προηγμένη γνώση της θεωρίας, της αξιολόγησης, και των αρχών της παρέμβασης της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, όπως διαμορφώθηκαν από την Dr. A. Jean Ayres. Για την εξασφάλιση του Πιστοποιητικού της Συνεχόμενης Εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα σεμινάρια στη σειρά, ξεκινώντας από το Σεμινάριο 1 και να ολοκληρωθούν με τα Ειδικά Θέματα. Η Ελληνική σειρά σε συνδυασμό με τη σειρά του USC παρέχει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση για θεραπευτές έτσι ώστε να έχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες να δοκιμάσουν τις νέες του γνώσεις με υποστήριξη από ειδικούς.


1
ος ΚΥΚΛΟΣ

CE Course 1 — Theoretical Foundations of Sensory Integration: From Theory to Identification

CECourse 1 - Οι θεωρητικές Βάσεις της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης: Από τη Θεωρία στην Αναγνώριση

Το σεμινάριο αυτό καλύπτει τις βασικές νευροσυμπεριφορικές αρχές που υποστηρίζουν τη θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Εξετάζονται οι συγκεκριμένες συνεισφορές των ξεχωριστών αισθητηριακών συστημάτων μέσα στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων και έργων. Συζητούνται τα τυπικά πρότυπα δυσλειτουργίας της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και οι βασικές επιπτώσεις για την παρέμβαση.

Το σεμινάριο αυτό είναι ανοιχτό προς όλους τους ενδιαφερόμενους

Η προϋπάρχουσα βασική γνώση της νευροανατομίας θεωρείτε δεδομένη.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ΗΜΕΡΕΣ

5 ΗΜΕΡΕΣΘΕΩΡΙΑ - Erna Imperatore- Blanche Ph.D., OTR/L, FAOTA

1 ΗΜΕΡΑ Εισαγωγή στην Αξιολόγηση & την Παρέμβαση -

Αννα Σαμψωνίδου MA, OTR

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΙΜΗ: ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ONLINE ΑΙΤΗΣΗ


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ Α.Ο. (ΚΥΚΛΟΙ 2 & 3)


Συμπεριλαμβάνει καφέ & σνακς, μεταφρασμένες σημειώσεις της παρουσίασης, και διερμηνεία της εισήγησης από την Αγγλική στην Ελληνική (η μετάφραση δεν είναι ταυτόχρονη), βεβαίωση από UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA και Συν-Εργασία/ΕΛΕΕΑΟ2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΜΕΡΟΣ 1

CE Course 2 —Sensory Integration Evaluation and Clinical Reasoning: From Identification to Intervention

CE Course 2 —Αξιολόγηση Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και Κλινική Συλλογιστική: Από την Αναγνώριση στην Παρέμβαση : Το σεμινάριο αυτό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για την ακριβής αξιολόγηση της λειτουργίας και της δυσλειτουργίας της αισθητηριακής ολοκλήρωσης σε παιδιά.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τα εξής:

 • μια ποικιλία εργαλείων αξιολόγησης που είναι διαθέσιμα για την μέτρηση της αισθητηριακής δυσλειτουργίας.
 • Τη χρήση των κλινικών παρατηρήσεων και της κλινικής συλλογιστικής για να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση των αισθητηριακών διαφορών ανάμεσα στους διάφορους κλινικούς πληθυσμούς, και
 • Την επίδραση αυτών των αισθητηριακών διαφορών στην λειτουργική εκτέλεση.

Το σεμινάριο αυτό είναι διαθέσιμο για εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, και λογοθεραπευτές

3 ΗΜΕΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ/ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή στον 1ο Κύκλο                           

ΜΕΡΟΣ 2

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - Η Μέτρηση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης με Κλινικές Παρατηρήσεις 
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο για να παρέχει κατανόηση για τη διαδικασία της αξιολόγησης της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και της πράξης. Η εστίαση τοποθετείτε στη χορήγηση και ερμηνεία των κλινικών παρατηρήσεων καθώς και κάποιων επίσημων εξεταστικών εργαλείων. Οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται προς μια αρχική κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων κλινικής παρατήρησης και διασταύρωση πληροφοριών κατά την πρακτική άσκηση με παιδιά. Έχοντας την πρακτική εξάσκηση με παιδιά, στη συνέχεια οι συμμετέχοντες προχωρούν στην παρακολούθηση του 2ου σεμιναρίου του USC για πιο βαθιά ανάλυση και κατανόηση και ανάλυση των αισθητηριακών ελλειμμάτων.

Το σεμινάριο αυτό είναι διαθέσιμο για εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, και λογοθεραπευτές

3 ΗΜΕΡΕΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ΗΜΕΡΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΙΜΗ: ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ONLINE ΑΙΤΗΣΗ

3ος ΚΥΚΛΟΣ

ΜΕΡΟΣ 1

CE Course 3 — Sensory Integration Treatment: From Intervention to Participation

CECourse 3 — Παρέμβαση Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης: Από την Παρέμβαση στη Συμμετοχή:

Το σεμινάριο αυτό προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για να παρέχουν παρέμβαση με τη χρήση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης ως πλαίσιο αναφοράς. Συζητιούνται εν τω βάθη οι στρατηγικές για τον σχεδιασμό της παρέμβασης και κλινική συλλογιστική βασιζόμενη στις αρχές της αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Μια ανασκόπηση προσεγγίσεων της παρέμβασης της αισθητηριακής ολοκλήρωσης εξερευνείτε για την εφαρμογή σε μεγάλο εύρος πληθυσμών μέσα σε διάφορα περιβάλλοντα.

Το σεμινάριο αυτό είναι διαθέσιμο για εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, και λογοθεραπευτές

3 ΗΜΕΡΕΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 2

Πρακτική Άσκηση στην Παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης

Αυτό το σεμινάριο σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες μέσα από ομαδική εργασία και πρακτική με παιδιά και οικογένειες να εφαρμόσουν τις αρχές της παρέμβασης της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Η συνεχόμενη ανάλυση και η κλινική συλλογιστική για το σχεδιασμό και τον επανασχεδιασμό της εφαρμογής της παρέμβασης είναι η εστίαση της εκπαίδευσης για την απόκτηση της τέχνης και της επιστήμης της παρέμβασης με βάση τη Θεωρία.

Το σεμινάριο αυτό είναι διαθέσιμο για εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, και λογοθεραπευτές

5 ΗΜΕΡΕΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ8 ΗΜΕΡΕΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή στον 1ο Κύκλο & 2οΚύκλο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΙΜΗ: ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ONLINE ΑΙΤΗΣΗ

Ειδικά Θέματα στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Με την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης των σεμιναρίων 1,2, 3, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν δυο σεμινάρια ανάμεσα στα 4 που προσφέρονται, τα οποία είναι πιο σχετικά με τη δική τους κλινική/επαγγελματική ιδιότητα.

Αυτά τα εξειδικευμένα σεμινάρια αφορούν ένα εύρος ειδικών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των αισθητηριακών αρχών σε συγκεκριμένα πλαίσια/περιβάλλοντα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή στον 1ο Κύκλο (CE 1) 

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για Παιδιά με Αυτισμό.

 • Το σεμινάριο αυτό συζητά τις ιδιαίτερες συνθήκες και θέματα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη όταν δουλεύουμε με παιδιά με Αυτισμό, τα οποία έχουν δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Το σεμινάριο αυτό είναι διαθέσιμο σε εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και λόγοθεραπευτές

Αισθητηριακής-Βάσεως Προκλήσεις στον Τομέα στης Σίτισης και Διατροφής

 • Αυτό το σεμινάριο θα παρέχει εξειδικευμένη οδηγίες για την αναγνώριση και παρέμβαση ατόμων που έχουν προβλήματα στη σίτιση και της διατροφή τα οποία προέρχονται από προβλήματα με την αισθητηριακή ολοκλήρωση

Το σεμινάριο αυτό είναι διαθέσιμο για εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση σε Σχολικής Βάσεως Πλαίσια/Περιβάλλοντα.

 • Το σεμινάριο αυτό δίνει περαιτέρω γνώσεις στους συμμετέχοντες για αυτόν τον ιδιαίτερο τομέα παρέμβασης
  • Ειδικές συνθήκες, αρχές και τεχνικές παρέμβασης θα συζητηθούν όσον αφορά τους θεραπευτές και τους πελάτες τους μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Το σεμινάριο αυτό είναι διαθέσιμο για εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και η Πρώιμη Παρέμβαση

 • Το σεμινάριο παρέχει εξειδικευμένες οδηγίες για τους θεραπευτές που ενδιαφέρονται ή/και χρησιμοποιούν την αισθητηριακή ολοκλήρωση με παιδιά ηλικίας από 0-3 ετών.

Το σεμινάριο αυτό είναι διαθέσιμο για εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, και λογοθεραπευτές.

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΙΜΗ: ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ONLINE ΑΙΤΗΣΗ

Δηλώστε άμεσα τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας της online αίτηση.
ή επικοινωνήστε με την κα. Άννα Χαραλαμπίδου :
Στα τηλέφωνα: 0030 2310 326341 και 0030 23510 29532, ή
6981811057 (what's up), 6973885002 (WIND)

Εισηγήτριες Σεμιναρίων

Erna Imperatore Blanche, PhD, OTR/L, FAOTA

Η  ErnaImperatoreBlanche έχει ολοκληρώσει τη βασική της εκπαίδευση στην εργοθεραπεία στο Πανεπιστήμιο της Χιλής (Santiago, Chile) και αργότερα έλαβε και το Μεταπτυχιακό της στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο Columbia στις ΗΠΑ. Έχει ολοκληρώσει τις διδακτορικές της σπουδές (Ph.D.) στην Επιστήμη του Έργου στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC). Είναι ειδικός στην παιδιατρική εργοθεραπεία και στις παρεμβάσεις που έχουν βάση στην Επιστήμη του Έργου.Υπήρξε συμβάλλον συντάκτρια δύο βιβλίων, το  “Combining Neurodevelopmental Treatment and Sensory Integration Principles”, και  “Understanding the Nature of Sensory Integration in Diverse Populations”, και συγγραφέας μιας σειράς βίντεο για την παιδιατρική άσκηση, την “Observations Based on Sensory Integration”.

Η
Dr. Imperatore-Blanche έχει εκδώσει πολλά άρθρα στην αγγλική και στην ισπανική βιβλιογραφία για θέματα που αφορούν τόσο το παιχνίδι και την ευημερία όσο και για θέματα της κλινική άσκησης του επαγγέλματος της εργοθεραπείας. Τα άρθρα της έχουν εκδοθεί στα επιστημονικά περιοδικά όπως στο American Journal of Occupational Therapy, στο The Journal of Occupational Science, στο Play and Culture Studies αλλά και σε διάφορα παιδιατρικά βιβλία. Η Dr.Blanche ταξιδεύει και κάνει διαλέξεις παγκοσμίως σε περισσότερες από 20 χώρες και συνεχίζει να συνδέεται με το κλινικό θεραπευτικό πλαίσιο Therapy West Inc., στο οποίο παρακολουθούνται 400 παιδιά εβδομαδιαίως και έχει ιδρυθεί από την ίδια και με το τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου της Χιλής στο Σαντιάγκο. Επίσης είναι μέλος του εκπαιδευτικό προσωπικού και συντονίστρια του μετεκπαιδευτικού προγράμματος στην Εργοθεραπεία στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (University of Southern California).
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Dr. Blanche περιλαμβάνουν τους τομείς του παιχνιδιού, την κλινική αξιολόγηση των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές συμπεριλαμβανομένου και τον αυτισμό, και τη σχέση ανάμεσα στην αισθητηριακή επεξεργασία και τις επιλογές στον τρόπο ζωής.

Sharon Cermak EdD, OTR/L, FAOTA

Sharon Cermak received her Bachelor of Science degree in Occupational Therapy from The Ohio State University, her Master of Science degree in Occupational Therapy from Boston University, Graduate Program, and her doctoral degree in Special Education at Boston University. Dr. Cermak is renowned for her expertise in Dyspraxia/Developmental Coordination Disorder, a long-standing interest of hers. She co-edited a leading text, “Developmental Coordination Disorders,” and more recently served as a member of an NIH Task Force on Childhood Motor Disorders.

Dr. Cermak’s current research focuses on health promotion in children with disabilities, which is a critical area of national health concern for children. She is involved in two NIH-funded projects as part of an interdisciplinary team of researchers at the Eunice Kennedy Shriver Center in Massachusetts. Dr. Cermak is Principal Investigator of an NIH-funded R21 grant, Physical Activity, Fitness and Obesity in Children with Coordination Disorders, which is designed to examine the effect of children’s motor coordination on their participation in physical activity and the effects on fitness, risk for obesity, and self-efficacy. Another area of research is with children with autism. Dr. Cermak is Co-Investigator on an NIH-funded R21 grant, Diet, Activity and Obesity in Children with Autism. Another related area of Dr. Cermak’s research expertise is the sensory processing and developmental effects of deprivation in institutionalized and post-institutionalized children. Dr. Cermak has been involved intensively in orphanages in Romania, conducting both research and service programs. She collaborates with Dr. Laurie Miller, M.D., Director of the International Adoption Clinic at Tufts New England Medical Center. Dr. Cermak was consultant and contributing author on a grant that Dr. Miller (PI) received from the Fogarty International Center for research on brain disorders in developing countries. The investigators on this study examined neurodevelopmental outcomes in children in Russian orphanages, and explored the contributions of the environment in promoting optimal brain development in young children.

Stefanie Bodison OTD, OTR/L

Stefanie Bodison is a graduate of the University of Southern California and has been specializing in sensorimotor and neurodevelopmental intervention techniques with children for more than 20 years. The populations with which she has particular interest include typically developing children and those with autism, developmental dyspraxia, sensorineural hearing loss, prenatal alcohol exposure, developmental coordination disorder, and learning disabilities. Dr. Bodison’s current research focuses on the use of multimodal imaging techniques (MRI, fMRI and DTI) to investigate the neural mechanisms of sensorimotor integration in typically developing children and those with a variety of neurodevelopmental conditions.

Dr. Bodison’s research aims to enhance the theoretical foundation of sensory brain/behavior relationships in typically developing children and those with neurodevelopmental conditions, to ultimately support the evaluation of the effectiveness of rehabilitation interventions for children with sensory and motor conditions. Dr. Bodison received training in multimodal neuroimaging techniques from 2013-2016 during a KL2 Mentored Career Development Award from the Southern California Clinical and Translational Science Institute at the University of Southern California (NIH/NCRR/NCATS #KL2TR000131). From 2011 to 2013, she was a postdoctoral fellow in Training in Rehabilitation Efficacy and Effectiveness Trials, a NIH-funded T32 Postdoctoral Training Program at the USC Chan Division of Occupational Science and Therapy (1T32 HD64578-1A1).

Her research specialties include: Rehabilitation interventions, sensory development in typical children, children with neurodevelopmental disorders, autism, multisensory integration, developmental dyspraxia and learning disabilities.

She is additionally affiliated with the Developmental Cognitive Neuroimaging Laboratory at Children’s Hospital Los Angeles (kidsbrains.org) and Pediatric Therapy Network in Torrance, Calif. (pediatrictherapynetwork.org).

JanetGunterOTD, OTR/L, SWC

Janet S. Gunter, OTD, OTR/L., SWC, is an Assistant Professor of Clinical Occupational Therapy, in the Chan Department of Occupational Science and Occupational Therapy, at the University of Southern California where she teaches Pediatric Immersion, Clinical Reasoning, and Sensory Integration Intervention courses. She is a partner and Director of Clinical Operations at Therapy West, Inc. where she oversees the daily running of three clinical sites by supervising both administrative and therapeutic staff. She received her bachelors, masters, and doctoral degrees in occupational therapy from University of Southern California. She has worked for over 20 years as a pediatric occupational therapist and specializes in working with children with Autism Spectrum Disorders, neuromotor disorders, and feeding and oral-motor difficulties and their families. She has taught courses and hands-on practicum on the topics of Sensory Integration Theory and Intervention, Autism Spectrum Disorders, Fetal Alcohol Spectrum Disorders, and Medical billing and documentation.

Εισηγήτρια Σεμιναρίου, Εισαγωγή στην Αξιολόγηση & της Παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης:


Η Άννα Σαμψωνίδου MA, OTR απέκτησε το επαγγελματικό μεταπτυχιακό της πτυχίο στην Εργοθεραπεία από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University) το 1989. Εξάσκησε το επάγγελμα της Εργοθεραπεύτριας στις ΗΠΑ έως το 1993 με κύριο τομέα την παιδιατρική. Είναι πιστοποιημένη στην μέθοδο BOBATH για παιδιά, και για βρέφη και νεογνά και υπήρξε εισηγήτρια στα σεμινάρια έως το 2008 στην Ελλάδα. Είναι επίσης πιστοποιημένη στην παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης & στη χορήγηση & ερμηνεία του SIPT, και ήταν μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού των φορέων Western Psychological Services  και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (University of Southern California  στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Είναι πρώην γενική γραμματέας & μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Νευροεξελικτικής Αγωγής.  

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας για την Αισθητηριακή Ολοκλήρωση.Αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στις παγκόσμιες οργανώσεις, Sensory Integration Global Network (SIGN) και International Coalition on the Education of Sensory Integration (ICESI).   Είναι συν-ιδιοκτήτρια και Υπεύθυνη Επιστημονικής Ανάπτυξης των θεραπευτηρίων «Συν-Εργασία, Θεραπευτική Παρέμβαση» στην Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνη.   Είναι Υπεύθυνη του Τμήματος Εργοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο διεξάγει το πρόγραμμα σπουδών του Queen Margaret University.   Έχει συνεργαστεί στη συγγραφή διαφόρων άρθρων και πρόσφατα σε κεφάλαιο βιβλίου για την ανάμιξη θεραπευτικών προσεγγίσεων κατά τη παρέμβαση. Έχει κλινική εμπειρία 28 ετών στη παιδιατρική εργοθεραπεία.

  Ειδικές Πληροφορίες για Προηγούμενους Συμμετέχοντες της Σειράς USC/WPS Sensory Integration Certification Program

Οι Εργοθεραπευτές που έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Αισθητηριακή Ολοκλήρωση των USC/WPS τα τελευταία 10 χρόνια μπορούν να αιτηθούν για ‘ειδική μεταχείριση’ για την ολοκλήρωση της τρέχουσας νέας Πιστοποίησης του USC. Πιο συγκεκριμένα, οι προηγούμενοι συμμετέχοντες μπορούν να αιτηθούν για την αναγνώριση των σεμιναρίων των: USC/WPS Course 1 (1ος Κύκλος) προς το USC Sensory Integration Continuing Education (CE) Course 1, και ολοκλήρωση του USC/WPS Course 4 (3ος Κύκλος) προς το USC Sensory Integration Continuing Education (CE) Course 3.

Με βάση αυτή την αναγνώριση, μπορείτε να κατακτήσετε την καινούργια Πιστοποίηση USC Sensory Integration Continuing Education (CE) Certificate με την παρακολούθηση των εξής: CE Course 2 και 2 από τα σεμινάρια των Ειδικών Θεμάτων στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση.

Άτομα που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για να αναγνωριστούν τα προηγούμενα σεμινάρια προς την ολοκλήρωση του νέου προγράμματος θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που ονομάζεται: Special consideration toward completion of USC Chan Sensory Integration CE Certificate Program και να την επιστρέψουν στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

 

Δηλώστε άμεσα τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας της online αίτηση.
ή επικοινωνήστε με την κα. Άννα Χαραλαμπίδου :
Στα τηλέφωνα: 0030 2310 326341 και 0030 23510 29532, ή
6981811057 (what's up), 6973885002 (WIND)

  Ειδικές Πληροφορίες για Προηγούμενους Συμμετέχοντες της Σειράς USC/WPS Sensory Integration Certification Program

Οι Εργοθεραπευτές που έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Αισθητηριακή Ολοκλήρωση των USC/WPS τα τελευταία 10 χρόνια μπορούν να αιτηθούν για ‘ειδική μεταχείριση’ για την ολοκλήρωση της τρέχουσας νέας Πιστοποίησης του USC. Πιο συγκεκριμένα, οι προηγούμενοι συμμετέχοντες μπορούν να αιτηθούν για την αναγνώριση των σεμιναρίων των: USC/WPSCourse 1 (1ος Κύκλος) προς το USCSensoryIntegrationContinuingEducation (CE) Course 1, και ολοκλήρωση του USC/WPSCourse 4 (3ος Κύκλος) προς το USCSensoryIntegrationContinuingEducation (CE) Course 3.

Με βάση αυτή την αναγνώριση, μπορείτε να κατακτήσετε την καινούργια Πιστοποίηση USCSensoryIntegrationContinuingEducation (CE) Certificate με την παρακολούθηση των εξής: CECourse 2 και 2 από τα σεμινάρια των Ειδικών Θεμάτων στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση.

Άτομα που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για να αναγνωριστούν τα προηγούμενα σεμινάρια προς την ολοκλήρωση του νέου προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη φόρμα, Special consideration toward completion of USC Chan Sensory Integration CE Certificate Program και να την επιστρέψουν στο si@chan.usc.edu. Για τη συμπλήρωση της φόρμας ηλεκτρονικά, χρειάζεται να την ανοίξετε με τη χρήση του Abobe Acrobat Reader.