Η αποστολή του γραφείου μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές θεραπευτικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες σε παιδιά και στις οικογένειες τους μέσα στην κοινότητα τους, όπως και  να συνεισφέρει στην περαιτέρω προώθηση γνώσεων όσον αφορά την παιδιατρική και οικογενειακή παρέμβαση.  Οι υπηρεσίες στο χώρο μας  δίνουν στο παιδί την ευκαιρία να δουλέψει και να παίξει σε ένα θεραπευτικά προκλητικό περιβάλλον που του προσφέρει καινοτομία.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειών που αναζητούν τις υπηρεσίες μας προσφέρουμε στο χώρο μας:

  • Ατομική θεραπευτική παρέμβαση – Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Μαθησιακή Αποκατάσταση
  • Ομαδικές δραστηριότητες
  • Ψυχολογική στήριξη για παιδιά και οικογένειες
  • Επιμόρφωση οικογενειών και ειδικών

Για τους ειδικούς στον τομέα της υγείας, οργανώνουμε εξειδικευμένα σεμινάρια συνεχόμενης εκπαίδευσης σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα αλλά και από χώρες όπως τις Η.Π.Α., την Αγγλία, την Αυστρία, την Κύπρο και το Ισραήλ. 


Οι  ιδρυτές & υπεύθυνοι του χώρου είναι:
Άννα Σαμψωνίδου MA, OTR , Εργοθεραπεύτρια–  Υπεύθυνη Επιστημονικής Ανάπτυξης
Άννα Χαραλαμπίδου -  Υπεύθυνη Διοίκησης


Το ξέρατε ότι είμαστε αδελφοποιημένοι με άλλα δυο θεραπευτικά πλαίσια στις ΗΠΑ & την Ιρλανδία;
Therapy West Inc. :www.therapywest.org
Advance Therapy Systems (ANS):www.advancetherapysystems.com