Στο μοντέλο άμεσης παρέμβασης ο εργοθεραπευτής εστιάζει την προσοχή του στις ατομικές ανάγκες του παιδιού μέσω  θεραπευτικής παρέμβασης  είτε ατομικά η μέσα σε ομαδικό πλαίσιο. Το γραφείο μας προσφέρει ομάδες που απευθύνονται προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής και αδρής κίνησης, αισθητικοκινητικές και κοινωνικές δεξιότητες.  Αυτές οι κατευθυνόμενες υπηρεσίες παρέχονται όταν το παιδί χρειάζεται να αναπτύξει νέες δεξιότητες η όταν η συνεχόμενη παρατήρηση και η διαχείριση είναι απαραίτητη για την σωστή εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας.  Ο θεραπευτής θα προσπαθήσει να εντάξει αυτές τις υπηρεσίες μέσα από τις πιο φυσικές ευκαιρίες που θα υπάρξουν περιβάλλον.  Αυτές οι φυσικές ευκαιρίες μέσα στο σχολικό πλαίσιο είναι, το περιβάλλον της τάξης, η αυλή του σχολείου, και σε άλλες σχολικές περιπτώσεις.

Στο μοντέλο επίβλεψης ο εργοθεραπευτής επιβλέπει το ατομικό πρόγραμμα του παιδιού το οποίο εκτελείτε από άλλους ειδικούς. Αυτό το μοντέλο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν η θεραπευτική παρέμβαση διευκολύνεται μέσω μιας υποστηρικτικής καθημερινής ρουτίνας η οποία επιτρέπει στο παιδί την εξάσκηση και περαιτέρω την συνεπής βελτίωση της απόδοσης του.  Ένα καλό παράδειγμα είναι ένα πρόγραμμα γραφής που θα σχεδιαστεί και θα ενταχθεί από τον εργοθεραπευτή.  Εφόσον το παιδί συνηθίσει στο πρόγραμμα, ο θεραπευτής θα συνεργαστεί με τον ειδικό εκπαίδευσης ο οποίος θα μπορεί να φέρει εις πέρας το πρόγραμμα σε καθημερινή βάση.  Συνεχή εποπτεία και υποστηρίξει θα παρέχεται από τον εργοθεραπευτή όσο κρίνεται απαραίτητη κατά την διάρκεια της θεραπείας.

Στο μοντέλο συμβουλευτικής ο εργοθεραπευτής συνεργάζεται απευθείας με την/τον εκπαιδευτικό, τους εκπαιδευτικούς βοηθούς, άλλους ειδικούς και οικογένειες για την αντιμετώπιση αναγνωρισμένων δυσκολιών του παιδιού. Ο εργοθεραπευτής μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένες ιδέες σε σχέση με προσαρμογές για την επίτευξη σχολικών δραστηριοτήτων, για υλικά και περιβάλλοντα - για την μετατροπή των στασικών, κινητικών, και επικοινωνιακών απαιτήσεων - για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και άλλους να εφαρμόσουν συγκεκριμένες τεχνικές.  Αυτή είναι η πιο αποτελεσματική επιλογή όταν οι δεξιότητες πρέπει να γενικευθούν στο σχολικό/σπιτικό περιβάλλον η όταν το περιβάλλον πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να διευκολύνει πιο λειτουργική συμπεριφορά. Ένα παράδειγμα είναι η προσαρμογή του ύψους του γραφείου έτσι ώστε να διευκολύνει μια καλύτερη καθιστή στάση που θα επιφέρει καλύτερη ικανότητα γραφής.  Αυτό το μοντέλο θα πρέπει να είναι μια προσπάθεια συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Αυτά τα μοντέλα παροχής υπηρεσιών εμπλέκονται διότι κατά την διάρκεια μιας θεραπευτικής συνεδρίας και τα τρία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν δίνοντας έμφαση πιο πολύ στο ένα η στο άλλο, σχετικά με τις ανάγκες του παιδιού.