Η τελευταίες επιστημονικές μελέτες καταγράφουν ότι το νευρικό σύστημα έχει την ικανότητα για τροποποίηση (πλαστικότητα), και ότι η αλλαγές που μπορούν να συμβούν στον νευρικό σύστημα κατά την διάρκεια της ανάπτυξης η σαν αποτέλεσμα ενός ατυχήματος, δεν επηρεάζονται μόνο από γεννητικούς παράγοντες αλλά και από περιβαλλοντικές επιρροές.   Επίσης, άλλες μελέτες αναφέρουν ότι η ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες που βασίζονται στο εσωτερικό κίνητρο και τα ενδιαφέροντα του ατόμου φέρει δυναμική επιρροή στην εγκεφαλική δράση.   Άρα, τα σημαντικά συστατικά  της νευρωνικής αλλαγής είναι, η ενεργή συμμετοχή και η εμπλοκή σε δραστηριότητες που έχουν νόημα και σημασία, και ένα εμπλουτισμένο περιβάλλον με ποικίλα αισθητηριακά ερεθίσματα που θα παρέχει ευκαιρίες για εξερεύνηση.  

Μια από τις πιο χρήσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχει τις ρίζες της στην Εργοθεραπεία και που έχει σαν βάση όλες αυτές τις αρχές είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (ΑΟ). Η θεωρία της ΑΟ προϋποθέτει ότι το νευρικό σύστημα του παιδιού είναι σε μια συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον ενώ οργανώνει, καταγράφει, και επεξεργάζεται αισθητηριακές πληροφορίες και αντιδρά με μια σωστή απόκριση προς αυτά.   Αυτή η διαδικασία λήψης και μεταφοράς αισθητηριακών πληροφοριών  καταγράφει τις ιδιότητες του κάθε ερεθίσματος και διασκευάζεται ένας μνημονικός κωδικός που είναι διαθέσιμος να ανακαλεστεί κατ’ανάγκη για χρήση.


Μερικές φορές η λήψη και διαβίβαση αυτών των πληροφοριών εμποδίζεται και η επεξεργασία και απόκριση προς αυτές δεν είναι επαρκής – γίνεται μια υπό η υπέρ αντίδραση.  Αυτές οι συνθήκες προϋποθέτουν μια δυσλειτουργία στην διαδικασία της “αισθητηριακής ολοκλήρωσης” η οποία είναι μια ανεπάρκεια στην εγκεφαλική λειτουργία και όχι μια συγκεκριμένη ανατομική βλάβη.  Η δυσλειτουργία αυτή μπορεί να είναι αμιγής η να είναι συνοδή σε άλλες διαγνώσεις π.χ. εγκεφαλική παράλυση, γενετικά σύνδρομα, αυτισμός, νοητική υστέρηση, αισθητηριακές απώλειες όρασης και ακοής, κ.α.  Πολλές φορές η φύση των διαταραχών όπως οι  μαθησιακές δυσκολίες, και η διαταραχή διάσπαση προσοχής (με η χωρίς υπερκινητικότητα), έχουν βάση στην δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.  


Επειδή η αμιγής δυσλειτουργία της ΑΟ  δεν είναι αποτέλεσμα βλάβης και συνεπώς δεν μπορεί να ανιχνευθεί με ιατρικά διαγνωστικά μέσα π.χ. αξονική τομογραφία, η εκτίμηση της  γίνεται μέσο αξιολόγησης κλινικών παρατηρήσεων  του παιδιού σχετικά με την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και τις αντιδράσεις του προς τα διάφορα ερεθίσματα απ’αυτό.  Ειδικά εκπαιδευμένοι θεραπευτές μπορούν να εκτελέσουν μια σωστή εκτίμηση βάση αυτών των παρατηρήσεων η/και μέσο του αξιολογιτικού εργαλείου SIPT (Sensory Integration and Praxis Test) – Η Δοκιμασία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και της Πραξίας.  Ειδική εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την  χορήγηση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτής της δοκιμασίας τόσο όσο και για ειδική θεραπευτική παρέμβαση με την χρήση της προσέγγισης της ΑΟ.  

Η αποστολή του γραφείου μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες εργοθεραπείας και σχετικές υπηρεσίες σε παιδιά και στις οικογένειες τους στην κοινότητα τόσο όσο και να συνεισφέρει στην περαιτέρω προώθηση γνώσεων όσον αφορά την παιδιατρική και οικογενειακή παρέμβαση.  Οι υπηρεσίες στο χώρο μας  δίνουν στο παιδί την ευκαιρία να δουλέψει και να παίξει σε ένα θεραπευτικά προκλητικό περιβάλλον που προσφέρει καινοτομία.

Οι υπηρεσίες  που παρέχουμε συμπεριλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση αναπτυξιακών και λειτουργικών ικανοτήτων
 • Θεραπευτική παρέμβαση για την βελτίωση των λειτουργικών δεξιοτήτων του παιδιού, έτσι ώστε να μπορεί να δουλεύει πιο αποτελεσματικά και να παίζει με μεγαλύτερη επάρκεια.

Η μορφή των υπηρεσιών που προσφέρουμε:

 • Ατομική θεραπευτική παρέμβαση
 • Ομαδικά προγράμματα
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οικογένειες και για άλλους φορείς και ειδικούς στην κοινότητα (νηπιαγωγεία, σχολεία, πλαίσια που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας.
 • Οργάνωση σεμιναρίων για ειδικούς στον τομέα της υγείας και παιδείας, τόσο όσο και για οικογένειες.

Σε ποιούς προσφέρουμε υπηρεσίες:

Παιδιά με:

 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής
 • Καθυστέρηση Αδρής και Λεπτής Κινητικότητας
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές Συντονισμού
 • Εγκεφαλική Παράλυση
 • Αναπτυξιακή Καθυστέρηση
 • Σύνδρομο Down και άλλες Γενετικές Διαταραχές
 • Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού