Σεμινάρια

Ειδικά θέματα στην αισθητηριακή ολοκλήρωση

Ειδικά θέματα στην αισθητηριακή ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα
Τυπική κινητική ανάπτυξη βρέφους 1-12 μηνών, ως υπόβαθρο όλων των βασικών κινητικών δεξιοτήτων: Θεμελιώδης βάση κάθε λειτουργίας.

Τυπική κινητική ανάπτυξη βρέφους 1-12 μηνών, ως υπόβαθρο όλων των βασικών κινητικών δεξιοτήτων: Θεμελιώδης βάση κάθε λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα
ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα